peliongelma, yläbanneri logolla

Olet
vierailija sivullamme

Nimettömat pelurit - Gamblers Anonymous (GA)

Peliongelma. GA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään pakonomaisesta pelaamisesta.

Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa pakonomainen pelaaminen.

GA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla.

GA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään.

Ainoa päämäärämme on olla päivä kerrallaan pelaamatta ja auttaa toisia pelureita saavuttamaan pelaamattomuus.

Apua ryhmästä!

Kaikkien tukiryhmien kokoontumisajat ja -paikat täältä! peliongelma